10 December, 2008

30 November, 2008

Got canned heat in my heels tonight babyНарисувай ме


~ ~ Когато звезди,

когато лъчи избухват топли
в моите дни.

Когато заря,
когато вълна,
когато тръпка боса чака тихо
пред моята врата. ~ ~

16 November, 2008


Will you share it all with me what you dream?

november song


Времето безшумно отмерваше часовете, в които се случват вълшебства.

31 October, 2008