16 November, 2008

november song


Времето безшумно отмерваше часовете, в които се случват вълшебства.

No comments: