08 September, 2008

soft

Ето че и лятото отмина
дните безуспешно разпиля.
В кутия с мидени черупки
пясъци и спомени събра.
Eто, че и зимата ще дойде
ще стопим с усмивка и студа.
И не вярвам на мъгли
знам че тихо ще вали любов.