06 December, 2011

blurred vision

връзките са преплетено сложни. човешките отношения са изкривено странни понякога.
приятел веднъж ми напомни че there is no pride in love.
оттогава живея напълно усвоила тази мъдрост в мозъка си.
но понякога е толкова трудно. психически недостатък.
твърде неприятното и болезнено усещане надвисна тази вечер.
и формулирайки все още мислите си, задавам хиляди въпроси, а отговора всъщност зная.

криворазбрани тълкуния. хиляди.
и не си заслужава.
ако си сам със себе си, разтълкувахме по-късно, ще си сам и сред хора.

кара сърцето ми да пулсира забързано болезнено.
но научих много неща.
И порастнах.

За това Ти благодаря. И те обичам без да те обвинявам.
Ще ми липсваш.

PS It has never been a waste of time if it made you smile.