31 October, 2008

там, далеч, някъде, някой си мисли за теб..

Вятърът до мене пак не спи,
мисля че това е сън...

No comments: