09 November, 2010

Сгъстена Тишина.


Думите ми
не те нараняват,
шепотът ти не ме плаши,
твоята ръка от моята
не се измъква леко,
сухата целувка
не плъзва по стъкло…
Тогава ти признавам онова,
което никога не бих изрекла.

1 comment:

Лилия said...

Така е хубаво,
когато си намерил дума топла.
Когато в трепет си от обич скъпа
когато чакаш своя миг с любимия.
Миг страдан и жлан, копнея те !
Любимо мое същество очаквам твоята ръка в живота.