28 July, 2008

silence


~ в друго време, в друг свят ... ~

1 comment:

Дафо said...

enjoy the silence :)