18 March, 2008

Birdy


* `` ... Един до друг летим и търсим плодоносни поля и тихи брегове ... `` *


~ ~ ~
No comments: